huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag

UWAGA: Wpis dotyczy roku 2020 i może zawierać nieaktualne informacje!!!

Toeslag, to dofinansowanie (dodatek), które w określonych sytuacjach i spełniając określone warunki, możemy otrzymać od Belastingdienst. Rozróżniamy cztery dofinansowania (toeslagen):

 • Kinderopvangtoeslag (dopłata do płatnej opieki nad dzieckiem)
 • Kindgebonden budget (dopłata do kosztów utrzymania dziecka)
 • Huurtoeslag (dopłata do kosztów wynajmu mieszkania)
 • Zorgtoeslag (dopłata do kosztów ubezpieczenia zdrowotnego)

Wszystkie dofinansowania opiszę szczegółowo w innych artykułach. Tutaj skupię się na przeprowadzeniu Was krok po kroku przez formalności związane z wnioskowaniem o powyższe dodatki. Tak, abyście mogli sami i bez dodatkowych kosztów załatwić te formalności. Pamiętajcie, jeśli coś Wam się należy, to dlaczego z tego nie skorzystać? Uzyskanie toeslag nie jest trudne!

Próbne wyliczenie wysokości dodatku toeslag.

Zazwyczaj kwota dofinansowania, którą możemy otrzymać, jest zależna od bardzo wielu czynników. Dlatego też nie ma jednej tabeli, z której moglibyśmy wyczytać ile pieniędzy otrzymamy.

Na stronie Belastingdienst znajdziemy jednak fantastyczne narzędzie, za pomocą którego obliczymy ile dofinansowania otrzymamy. Jest to wyliczenie próbne tylko do naszej wiadomości. Jeśli wynika z niego, że mamy prawo do dodatku, wówczas możemy złożyć wniosek.

Wyliczenie próbne jest anonimowe i nie obliguje do niczego! Można go dokonać tutaj:

Wylicz toeslag

Co gdzie wpisać? Czyli jak wypełnić kalkulator toeslag.

Pozycje w formularzu pojawiają się stopniowo, po wypełnieniu pozycji poprzedniej. Ich treść może być różna w zależności od podanych danych. Dlatego też nie uda mi się przejść przez wszystkie opcje. Poniższy opis uwzględnia najpopularniejsze z możliwych sytuacji. W przypadku, gdy w formularzu pojawiają się inne pozycje, polecam skorzystanie z translatora.

wyliczenie toeslag

Kiedy pojawia się pierwsze okno kalkulatora, musimy wybrać z rozwijanej listy rok, za który chcemy dokonać wyliczenia.

Wniosek za rok poprzedni możemy złożyć do 1 września obecnego roku. Wyjątkiem jest kinderopvangtoeslag, o który możemy wnioskować do 3 miesięcy wstecz.

W sytuacji, kiedy posiadamy odroczenie złożenia zeznania podatkowego za wcześniejsze lata, możemy również wnioskować o dofinansowania za te lata. Wniosek o dofinansowanie możemy złożyć przed upływem terminu odroczenia rozliczenia podatkowego swojego, partnera lub w przypadku huurtoeslag – współlokatora. W takim przypadku wniosek o dofinansowanie można składać maksymalnie do 4 lat wstecz.

Po podaniu roku pojawiają się cztery rodzaje dofinansowania. Wybieramy to, które nas interesuje. Jeśli uważasz, że możesz mieć prawo do wszystkich dofinansowań, możesz zaznaczyć wszystkie okienka. Wtedy dowiesz się, do jakich dofinansowań i w jakim wymiarze, masz prawo.

Twoje dane

Po naciśnięciu klawisza „Verder” (dalej) wyskakuje blok zatytułowany „Uw gegevens” (twoje dane) i okienko, w którym musimy wpisać naszą datę urodzenia. Najlepiej to zrobić za pomocą ikonki kalendarzyka, która znajduje się z boku okienka:

toeslag

Następnie wyskakują kolejne okienka, które musimy wypełnić:

toeslag jak wyliczyć

Są to kolejno:

 • W jakim kraju mieszkasz?
 • Czy posiadasz partnera toeslag? Najczęściej jest to współmałżonek, ale może też być współlokator lub drugi rodzic twojego dziecka. Generalnie jest to osoba, z którą wspólnie ponosimy pewne koszty, a której dochód ma również wpływ na wysokość dodatku. Dalej, dla uproszczenia będę go nazywać partnerem.
 • Ile dzieci poniżej 18 lat posiadacie ty i twój partner?
 • Czy pracujesz?
 • Czy studiujesz, jesteś na drodze do uzyskania zatrudnienia lub uczestniczysz w kursie inburgering w zarejestrowanej instytucji? (patrz artykuł o Kinderopvangtoeslag)
 • Twój dochód brutto w roku, za który chcesz uzyskać dofinansowanie.

Skąd wziąć dochód potrzebny do wyliczenia dodatku toeslag?

skąd wziąć dochód brutto

Jeśli chodzi o lata poprzednie, wówczas nasz dochód brutto możemy wyczytać z pisma od Belastingdienst, które otrzymaliśmy po złożeniu zeznania podatkowego. W tym dokumencie znajdziemy podsumowanie naszego zeznania z podanym dochodem rocznym. Pismo to nazywa się „aanslag inkomstenbelasting„. Kiedy chodzi o rok obecny, za który jeszcze nie złożyliśmy zeznania podatkowego, możemy wykorzystać „voorlopige aanslag inkomstenbelasting„. Jest to pismo z Belastingdienst, które określa nasz dochód oszacowany na podstawie lat poprzednich.

Jeśli nie mamy tych dokumentów, wówczas możemy wykorzystać nasz pasek od wypłaty lub roczne podsumowanie wypłaty od pracodawcy „jaaropgaaf” (taki holenderski PIT-11). Musimy znaleźć pozycję, w której jest podany dochód, na podstawie którego jest wyliczany podatek (loon loonheffing, heffingsloon, fiscaal loon, loon loonbelasting, LH-loon). Możemy również wykorzystać dochód brutto, który jest podany zazwyczaj w górnej części paska. Na jego podstawie wyliczamy swój dochód roczny brutto.

Jeśli klikniemy niebieski napis „Berekenen toetsingsikomen” w kalkulatorze, zostaniemy przekierowani do innego kalkulatora, który pomoże nam wyliczyć nasz dochód i to również w przypadkach kiedy prowadzimy własną działalność gospodarczą, czy otrzymujemy alimenty. Ponieważ kalkulator ma w zależności od sytuacji bardzo rozbudowaną formę, nie będę opisywać tego narzędzia. Polecam skorzystać tutaj z translatora.

Pamiętajmy, że do dochodu wliczają się zasiłki, renty, emerytury, alimenty i dochód z prowadzenia własnej działalności. Kwoty należy zaokrąglać do całych euro i nie podawać miejsc po przecinku. Im dokładniejszy dochód podamy, tym dokładniej wyliczymy kwotę dodatku. Nic się jednak nie stanie jeśli podamy kwotę w zaokrągleniu, w sytuacji, kiedy nie znamy dokładnej kwoty dochodu.

Dane partnera

Jeśli posiadamy partnera, to po wpisaniu naszego dochodu pojawia się blok zatytułowany „Gegevens van uw toeslagpartner” (dane twojego partnera toeslag).

kalkulator toeslag

Pytania w tym bloku to:

 • Czy twój partner mieszka pod tym samym adresem co ty?
 • Data urodzenia twojego partnera?
 • Czy twój partner pracuje?
 • Czy studiuje, jest na drodze do uzyskania zatrudnienia lub uczestniczy w kursie inburgering w zarejestrowanej instytucji?
 • Dochód brutto twojego partnera w roku, za który chcesz uzyskać dofinansowanie.

Część dla kinderopvangtoeslag

Następna część dotyczy kinderopvsngtoeslag i jest widoczna tylko dla osób chcących wyliczyć ten dodatek.

kinderopvangtoeslag

Mamy blok zatytułowany „Gewerkte uren„, czyli przepracowane godziny. Musimy tutaj podać:

 • Kto pracuje najmniej godzin w roku? – ik (ja), mijn toeslagpartner (mój partner),
 • Ile godzin na tydzień pracujesz ty (jeśli w okienku powyżej jest „ik„)/pracuje twój partner (jeśli w okienku powyżej jest „mijn toeslagpartner„)?

Na podstawie tych danych jest wyliczane do ilu godzin opieki możemy otrzymać dofinansowanie. Tutaj, jeśli ktoś chce się dowiedzieć jak to jest wyliczane, również odsyłam do artykułu o kinderopvangtoeslag.

Następny blok to „Gegevens van uw kind” czyli dane twojego dziecka. Musimy tutaj podać:

 • Rok urodzenia dziecka;
 • Czy otrzymujemy zasiłek rodzinny (kinderbijslag) na dziecko?
 • Z jakiego rodzaju opieki korzysta dziecko? – Geen (żadna), Dagopvang (opieka dzienna), Buitenschoolse opvang (opieka pozaszkolna);
 • Rodzaj opieki – Kindercentrum (placówka opieki jak żłobek czy przedszkole), Gastouderopvang (opiekunka);
 • Ilość godzin opieki na miesiąc;
 • Stawka za godzinę z podaniem 2 miejsc po przecinku.

Plusem możemy dodać kolejne miejsce opieki (Opvang 1, Opvang 2 itd.), na przykład w sytuacji, kiedy z przedszkola odbiera nasze dziecko opiekunka.

Część dla huurtoeslag

Kolejna część dotyczy Huurtoeslag i jest widoczna tylko dla osób, które chcą wyliczyć ten dodatek.

Jako pierwszy widzimy blok „Gegevens van uw woning” czyli informacje o twoim mieszkaniu.

Kolejne pytania w tym bloku brzmią:

toeslag wyliczenie
 • Czy mieszkasz w pokoju, mieszkaniu grupowym dla osób starszych lub w budynku mieszkalnym z mieszkaniami pod opieką lub nadzorem?
 • Czy dom jest dostosowany z powodu niepełnosprawności jednego z mieszkańców?
 • Ilu masz współlokatorów? Policz również swoje dzieci. Nie licz swojego partnera.
 • Jaką kwotę płacisz za miesiąc za wynajem (goły czynsz)?
 • Jaką kwotę płacisz za miesiąc za koszty serwisowe? Tutaj możemy uwzględnić cztery grupy kosztów: koszty sprzątania dla pomieszczeń wspólnych, koszty energii dla pomieszczeń wspólnych, koszty za usługi konsjerża, dozorcy, ochrony itp, oraz koszty za pomieszczenia usługowe i rekreacyjne. Za każdą grupę możemy wpisać do € 12, czyli w sumie w tej rubryce możemy wpisać maksymalnie € 48.

Następny blok jest to „Gegevens van uw medebewoner” czyli dane twojego współlokatora. „Gegevens medebevoner 1” oznacza dane pierwszego współlokatora. Ten blok wyświetla się, jeśli powyżej podaliśmy, że mamy współlokatorów. Tutaj mamy:

 • Data urodzenia twojego współlokatora;
 • Czy ten współlokator to dziecko twoje lub kogoś z domowników?
 • Dochód brutto twojego współlokatora w roku, za który chcesz uzyskać dofinansowanie. (dzieci też mogą mieć dochód, na przykład z alimentów)

Majątek dodatkowy w kalkulatorze toeslag

Kolejny blok dotyczy wartości naszego majątku dodatkowego – „Vermogen„. Majątkiem dodatkowym są na przykład oszczędności lub drugie mieszkanie, nieruchomość.

kalkulator toeslagen

Pierwsze pytanie brzmi:

 • Czy wartość twojego majątku dodatkowego i majątku dodatkowego twojego partnera z 1 stycznia 2020 roku przekracza € 61 692? ( Dla każdego roku ten próg może być inny. Pytanie tyczy się oczywiście roku, za który wnioskujemy o dodatek.)

Dotyczy to oczywiście sytuacji, w której mamy partnera do toeslag. Jeśli tego partnera nie posiadamy, wówczas progiem jest kwota € 30 846. Tym samym jest to kwota wolna od podatku dochodowego.

Drugie pytanie dotyczy naszego ewentualnego współlokatora:

 • Czy wartość majątku dodatkowego twojego wspólokatora z 1 stycznia 2020 przekracza €30 846?

W przypadku kiedy nie wnioskujemy o huurtoeslag, lub w bloku odnoszącym się do huurtoeslag zaznaczyliśmy, że wartość naszego majątku dodatkowego przekracza kwotę wolną od podatku, pojawia się pytanie:

toeslag kalkulator
 • Czy wartość naszego majątku dodatkowego w dniu 1 stycznia 2020 roku przekracza € 147 459 w przypadku posiadania partnera lub € 116 613 w przypadku osoby bez partnera. To pytanie tyczy się dofinansowań zorgtoeslag i kindgebonden budget.

Kiedy wypełnimy wszystkie pola, przycisk „Bereken” (oblicz) staje się aktywny i możemy na niego kliknąć. Na dole wyświetla nam się informacja czy mamy prawo do danego dofinansowania i w jakim wymiarze, a jeśli nie, to dlaczego.

Jak złożyć wniosek o toeslag?

O ile do wyliczenia wysokości dodatku DigID nie jest nam potrzebny, o tyle do złożenia wniosku jest on niezbędny.

Jeśli nie możemy wyrobić sobie DigID, bo na przykład mieszkamy za granicą, wówczas aby otrzymać dofinansowanie musimy zadzwonić na numer Belastingdienst dla osób dzwoniących z zagranicy: +31 555 385 385. Musimy podać nasz numer BSN. Osoba z Belastingdienst sprawdzi nasze dane i poinstruuje nas, co musimy zrobić, aby otrzymać dodatek.

Może zdarzyć się tak, że aby otrzymać dofinansowanie, również nasz partner, który został w Polsce, musi posiadać numer BSN.

Logowanie

Aby złożyć wniosek musimy zalogować się na swoim profilu internetowym „Mijn toeslagen” (moje dofinansowania).

Na stronie widzimy dwa okienka. Jeśli chcemy się zalogować do własnego konta, klikamy na pierwsze okienko. Drugie okienko służy do zalogowania się w czyimś imieniu, ale aby móc zarządzać kontem kogoś innego, musimy posiadać jego upoważnienie – machtiging.

składanie wniosku

Po kliknięciu na pierwsze okienko, otwiera nam się strona logowania. Najpierw możemy wybrać sposób logowania (inlogmethode).

toeslagen

Pierwsza opcja to logowanie się za pomocą aplikacji. Wybierając drugą opcję, logujemy się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. Po zaznaczeniu pierwszej opcji, musimy uruchomić aplikację na naszym urządzeniu mobilnym i postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji i na ekranie logowania. Czyli wciskamy start, kod z aplikacji przepisujemy do okna logowania, sczytujemy kod QR z okna logowania i w aplikacji wpisujemy ustanowiony wcześniej PIN.

Wybierając drugą opcję, podajemy nazwę i hasło. Aby na danym komputerze nasza nazwa użytkownika została zapamiętana, musimy zaznaczyć kwadracik poniżej hasła. Jeśli zapomnieliśmy hasła i naprawdę nie mamy możliwości, aby je odnaleźć, wówczas możemy nacisnąć na napis „Wachtwoord vergeten” i postępować zgodnie z instrukcjami. Posiadając swoją nazwę użytkownika i swój numer BSN, możemy wyrobić sobie nowe hasło. Jeśli trzy razy spróbujemy się zalogować podając błędne hasło, nasze konto zostanie zablokowane na 15 minut.

Po wpisaniu danych klikamy w przycisk „Inloggen” (zaloguj).

Składanie wniosku o toeslag

Po zalogowaniu znajdujemy się w naszym panelu, z którego możemy zarządzać wszystkimi sprawami związanymi z naszymi dofinansowaniami. Tutaj możemy złożyć wniosek, sprawdzać na jakim etapie jest procedura przyznania dodatku, a także, co bardzo ważne, przekazywać wszelkie zmiany, które zaszły w naszej sytuacji.

składanie wniosku o dodatek
wniosek o dopłatę

Wniosek możemy złożyć poprzez kliknięcie na słowo „Aanvragen” (złóż wniosek) obok dofinansowania, które nas interesuje lub poprzez rozwinięcie w bloku „Wijziging doorgeven” (przekazywanie zmian) listy „Toeslag aanvragen” i wybranie odpowiedniego dofinansowania.

Formularz wniosku jest niemal identyczny jak formularz próbnego wyliczenia kwoty dofinansowania, który omówiłam powyżej, dlatego nie będę go ponownie opisywać.

Jedyna różnica jest taka, że możemy być poproszeni o podanie bardziej szczegółowych danych, jak na przykład LRK-nummer w przypadku wniosku o kideropvangtoeslag. Dlatego wniosek o ten toeslag składamy po podpisaniu umowy z placówką świadczącą opiekę. Wówczas jesteśmy w posiadaniu numeru LRK placówki i znamy godzinowy koszt opieki, oraz liczbę godzin. Pamiętajmy, że wniosek o to dofinansowanie możemy składać za okres do 3 miesięcy wstecz.

Przekazywanie zmian

Wszelkie zmiany przekazujemy poprzez wybranie w bloku „Wijziging doorgeven” odpowiedniej listy i pozycji w niej zawartej. Są to w kolejności:

 • Rodzina i gospodarstwo domowe (Gezin en huishouden)
 • Dochód i majątek dodatkowy (Inkomen en vermogen)
 • Mieszkanie (Wonen)
 • Dzieci (Kinderen)
 • Administracja (Administratie)
 • Składanie wniosku o toeslag (Toeslag aanvragen)
 • Zatrzymanie toeslag (Toeslag stoppen)
zmiany w kinderopvangtoeslag

W rozwijanych listach wyświetlą nam się różne opcje, które są zależne od naszej sytuacji. Na przykład, jeśli pobieramy kinderopvangtoeslag, wyświetlą nam się w rozwijanej liście „Kinderen” opcje dotyczące tego dodatku.

Zaistniałe zmiany musimy przekazać w ciągu 4 tygodni. Zmiany za zeszły rok możemy przekazać do momentu otrzymania definitywnego wyliczenia dofinansowania (definitive berekening). Jeśli otrzymaliśmy już definitywne wyliczenie, wówczas musimy zgłosić sprzeciw/zażalenie (bezwaar maken) i wnioskować o wprowadzenie zmian i ponowne wyliczenie dodatku.

Musimy zwłaszcza pamiętać o przekazaniu zmian na temat informacji, o których podanie byliśmy proszeni w momencie składania wniosku. Jeśli nie przekażemy informacji o zmianach na czas, najpierw otrzymujemy ostrzeżenie, a jeśli sytuacja powtórzy się, musimy zapłacić karę. Wysokość pierwszej kary to € 369.

Jeśli pobieraliśmy wyższe dofinansowanie niż nam przysługuje, to po otrzymaniu definitywnego wyliczenia będziemy musieli oddać pieniądze. Często zdarza się tak w momencie, kiedy nasz dochód za dany rok okazuje się być wyższy niż było to pierwotnie zakładane. Dlatego ważne jest, aby informować o wszelkich zmianach. Analogicznie, jeśli otrzymywaliśmy mniej niż nam się należało, otrzymujemy wyrównanie.

Zmiany z zagranicy

Jeśli mieszkamy za granicą i nie możemy uzyskać DigID, zmiany przekazujemy dzwoniąc na powyżej podany numer.

Zmiany adresu zamieszkania za granicą lub zmiany adresu korespondencyjnego za granicą dokonujemy poprzez wypełnienie formularza „Adreswijziging buiten Nederland doorgeven„. Wypełniony formularz przesyłamy pocztą na podany na formularzu adres.

Jeśli chcemy przekazać numer konta, na które chcemy otrzymać dofinansowanie lub zwrot z podatku, wówczas przesyłamy pismo, w którym są podane następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • adres, kod pocztowy, miejscowość, państwo,
 • numer BSN,
 • dofinansowania i podatki, wypłatę których chcemy uzyskać na podane konto bankowe,
 • kopia ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport),
 • wyciąg bankowy lub zrzut ekranu naszego bankowego profilu internetowego lub potwierdzenie z banku o przynależności tego numeru konta (nie starszy niż 2 miesiące),
 • (nowy) numer konta,
 • numer BIC,
 • nazwa banku, miejscowość i kraj gdzie znajduje się ten bank,
 • twój podpis.

UWAGA: Do otrzymania dofinansowania lub zwrotu z podatku lub dodatku Zvw, musimy podać własny numer konta. Belastingdienst po otrzymaniu listu, sprawdza na podstawie otrzymanych danych, czy podany numer konta rzeczywiście jest zarejestrowany na nasze nazwisko.

Pismo przesyłamy na adres:

Belastingdienst/Centrale administratieve processen
Unit Registreren
Postbus 9055
7300 GT Apeldoorn

Czy artykuł był pomocny?

Jeśli masz jakieś pytania, lub potrzebujesz pomocy, napisz w komentarzu! Postaram się pomóc 😊

Anna
Wstań, idź i zrób, a będzie zrobione.

13 thoughts on “Toeslag – wyliczenie próbne i składanie wniosku – Załatw to sam!

 1. Witam, mieszkam już rok w swoim mieszkaniu, ale nie złożyłam wniosku o huurtoeslag, czy mogę teraz ubiegać się o dostanie pieniędzy za cały ten okres ?

  1. Witaj Ania,

   Możesz ubiegać się o huurtoeslag za cały poprzedni rok o ile złożysz wniosek do 1 września obecnego roku.

 2. Witam. Czyli jeśli ubiegam się o Kindgebondenbudget i chodzi o obecny rok czyli 2022 to przedstawiam przypuszczalne wyliczenie moich i partnera dochodów z obecnego roku? A jeśli o rok wcześniejszy czyli 2021 to wtedy podaję dochody z naszych Jarropgaaf-ów?

  1. Cześć Edyta,

   Jest dokładnie tak jak piszesz 🙂
   Podajesz dochody za rok, za który ubiegasz się o dodatek.
   Jeśli chodzi o rok obecny, podajesz szacowane dochody.

   Pozdrawiam

 3. Witam!
  Ja mam z goła inne pytanie. Pracuję i mieszkam w Holandii, natomiast mój mąż ma firmę zarejestrowaną w ZUS w Polsce. Pracuje w Holandii, jednak rozlicza się w Polsce i tam też odprowadza podatek od dochodów tu uzyskanych. Czy w takim razie będę mogła wnioskować o dodatek do złobka dla dziecka oraz zasiłek rodzinny? Jak rozwiązać taką sytuację? Czy powinnam wnioskować sama, zaznaczając, że mąż mieszka w Polsce (nie ma tu zameldowania itp.). Będę wdzięczną za podpowiedź. Pozdrawiam

  1. Cześć Kasia,

   Oficjalnie Twój mąż jest Twoim partnerem do toeslag.
   Dlatego o dodatek do żłobka (kinderopvangtoeslag) musicie wnioskować razem. Oboje musicie posiadać numer BSN i zarobki obojga są brane pod uwagę. Również polskie zarobki Twojego męża.

   Jeśli mąż nie posiada BSN, to w tym artykule przeczytasz jak może go uzyskać: https://2normalne1ulgowy.pl/jak-uzyskac-numer-bsn-sofinumer-dla-siebie-lub-partnera/

   Zasiłek rodzinny (kinderbijslag) otrzymasz automatycznie, jeśli dziecko jest zgłoszone i zameldowane w Holandii. Nie musisz o niego wnioskować. Wasze dochody nie mają tutaj znaczenia.

   Również dodatek wychowawczy (kindgebonden budget) otrzymasz automatycznie, jeśli przy waszych wspólnych dochodach będzie on Wam przysługiwał (o tym decyduje Belastingdienst). Możesz też oczywiście o niego zawnioskować, ale uwzględniasz również dochody swojego męża.

   Wyjątkiem jest huurtoeslag. Ponieważ nie mieszkacie razem, w tym przypadku nie musisz uwzględniać dochodów swojego męża.

   Z tego co ja wiem, jedynym oficjalnym sposobem obejścia dochodów Twojego męża jest oficjalny rozwód lub separacja. Wtedy mąż przestaje być Twoim partnerem do toeslag.
   Polecam jednak skontaktować się z profesjonalnym doradcą podatkowym. Może on wymyśli coś innego. Oficjalna droga jest jednak taka, jak opisałam powyżej.

   Jeśli masz jeszcze jakieś pytania dotyczące wychowania dziecka w Holandii lub kwestii numeru BSN, to pisz śmiało. Chętnie pomogę 🙂

   Pozdrawiam i powodzenia

 4. Bardzo pomocny artykuł.
  Mam pytanie. W 2019 zablokowałam sobie kindgebonbudget, bo myślałam, że partner z Polski zamieszka z nami- mamy 2 dzieci, nie chciałam później tego zwracać, bo wiadomo wydawać łatwo…
  Tak się nie stało, partner zamieszka z nami od grudni2021/stycznia2022
  Dziś dostałam całą kwotę (nie małą) za rok 2020. Zapewne dostanę tez za 2021. Czy muszę uż zgłosić, ze partner, który dość dobrze zarabia będzie z nami mieszkał, czy zaczekać, aż to się stanie. Boje się ruszać tych pieniędzy, ze jednak później coś inaczej naliczą i będę musiała oddać.
  Pozdrawiam

  1. Dzień dobry Pani Mario,

   Kindgebondenbudget, jak dobrze się Pani orientuje, jest przyznawany automatycznie na podstawie dochodów.

   To, że czasami musimy zwracać otrzymany dodatek zdarza się tylko w sytuacji, kiedy pobieramy go ryczałtem za rok obecny, za który jeszcze się nie rozliczyliśmy. Po rozliczeniu się z podatku może się okazać, że nasz dochód był wyższy niż było to zakładane i dlatego musimy zwracać pieniążki.
   Pani otrzymała dodatek za okres wstecz. Zakładam więc, że został on wyliczony na podstawie Pani faktycznego dochodu, który jest znany, bo złożyła już Pani zeznanie podatkowe. Może więc Pani być spokojna. Dofinansowanie należy się Pani i raczej małe szanse, że będzie Pani musiała coś zwracać.

   Podobnie za rok 2021. Po tym jak rozliczy się Pani z podatku i będzie wiadomo jakie dochody wykazywało Pani gospodarstwo domowe, wówczas zostanie wyliczona kwota dodatku.

   Myślę, że jeśli Pani partner zamieszka z Wami i oboje (jako partnerzy do toeslag) rozliczycie się z podatku za 2022 rok, na podstawie waszych wspólnych dochodów będzie wyliczany dodatek.
   Może się więc zdarzyć tak, że wówczas (z powodu wysokiego dochodu partnera) nie zostanie Wam on przyznany.

   Oczywiście może Pani dla świętego spokoju zgłosić wzrost dochodów gospodarstwa domowego, ale poczekałabym aż partner rzeczywiście z Wami zamieszka.
   Myślę jednak, że to nie jest konieczne (o ile nie pobiera Pani dofinansowania ryczałtem za rok obecny).

   Życzę miłego dnia i pozdrawiam 🙂

  2. Witam Pani Mario,

   Bardzo Panią przepraszam, ale nie udzieliłam Pani wyczerpujących informacji.
   Jeśli Pani i Pani partner byliście w okresie pobierania dodatku zamężni, to wówczas Pani partner był Pani partnerem do toeslag i jego dochód powinien być zgłoszony w momencie składania wniosku.
   Jeśli nie, to nie był on Pani partnerem do toeslag do momentu zamieszkania razem. Wówczas nie ma problemu.

   Oczywiście piszę to tylko do Pani wiadomości i raczej (jeśli byliście małżeństwem), nie byłabym nadgorliwa i nie starała się niczego prostować, ani odkręcać za lata wstecz. Zawsze może Pani tłumaczyć się niewiedzą 🙂

   To tak w kwestii uzupełnienia.
   Przepraszam jeszcze raz i życzę miłego dnia.

 5. Witam. Od listopada 2020 roku otrzymuje huurtoeslag. Czy moge poprosic o naliczenie dodatku od kwietnia 2020 roku? Jak to zrobic?

  1. Cześć Iwona
   Możesz wnioskować o huurtoeslag za cały poprzedni rok. Masz więc prawo do tego dodatku również za okres od kwietnia do listopada 2020, o ile spełniasz wszystkie warunki.
   Musisz jedynie pamiętać, aby złożyć wniosek przed 1 września. Masz więc jeszcze trochę czasu 😊

   Jeśli posiadasz DigiD to zaloguj się do Mijn Toeslagen, tak jak opisałam to w artykule. Sprawdź czy jest możliwe wprowadzenie zmian (wijziging doorgeven) w okresie, za który pobierasz dodatek. Niestety nie możesz drugi raz zawnioskować o dodatek, który już pobierasz. Ale sprawdź dla pewności, czy nie masz opcji złożenia wniosku dodatkowo za inny okres (od kwietnia do listopada).

   Jeśli nie uda Ci się tego zrobić za pomocą Mijn Toeslagen, musisz skontaktować się z Belastingdienst. Możesz zadzwonić na numer: 0800 – 0543 lub +31 555 385 385 dla osób dzwoniących z zagranicy.
   Osobiście polecam Ci wysłać wiadomość do Belastingdienst za pomocą Facebooka. Możesz skopiować i wkleić poniższy tekst:
   Goedemiddag,
   Ik krijg huurtoeslag over periode vanaf november 2020. Ik heb recht voor deze toeslag over periode vanaf april 2020.
   Hoe kan ik huurtoeslag over deze periode (vanaf april 2020 tot november 2020) aanvragen? Het lukt niet via Mijn Toeslagen.

   Met vriendelijke groet,
   Iwona

   Pamiętaj, że musisz móc udowodnić, że za ten okres przysługuje Ci prawo do pobierania tego dodatku. Musisz być zameldowana pod danym adresem przez cały okres jego pobierania.

   Mam nadzieję, że pomogłam Ci chociaż trochę 😊
   Powodzenia i pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *