BSN, sofinummer

UWAGA: Wpis dotyczy roku 2020 i może zawierać nieaktualne informacje!!!

Zazwyczaj sprawa wygląda tak, że do Holandii przyjeżdżamy za pośrednictwem biura pracy tymczasowej i to oni wszystko za nas załatwiają. Dostajemy BSN ( taki holenderski numer PESEL ), jesteśmy ubezpieczeni i możemy rozpocząć legalną pracę. Problemy zaczynają się, kiedy chcemy uniezależnić się od biura pracy lub na przykład przerejestrować/kupić auto. A co w przypadku, kiedy przyjeżdżamy do Holandii i próbujemy na własną rękę znaleźć pracę?

Mamy dwie możliwości:

1. Przyjeżdżamy do pracy sezonowej lub na studia, na okres nie dłuższy niż 4 miesiące

(wiele źródeł podaje błędnie 3 miesiące).
W takim wypadku musimy zgłosić się do jednego z 19 urzędów gminy, gdzie musimy wpisać się do ewidencji ludności ( Basisregistratie Personen – BRP ) jako nierezydent ( niet-ingezetene ) i otrzymujemy numer BSN ( burgerservicenummer ). Oczywiście musimy posiadać ważny dokument tożsamości. Aby to zrobić, najpierw musimy umówić się na spotkanie w danym urzędzie gminy. Wybieramy 1 z urzędów z listy. Klikamy w link z ostatniej kolumny w tabeli (po prawej stronie). Zostajemy przeniesieni na stronę danego urzędu gminy. Tam znajduje się informacja, w jaki sposób możemy umówić wizytę. Czasami możemy zrobić to wypełniając formularz on-line, czasami musimy wysłać e-mail. Wizytę możemy również umówić telefonicznie. Oczywiście można posługiwać się językiem angielskim. Podczas wizyty musimy posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), potwierdzenie umówienia wizyty, a jeśli nie mówimy po holendersku, angielsku lub niemiecku, również kogoś, kto będzie dla nas tłumaczyć. Wpisanie do BRP jest darmowe.

2. Przyjeżdżamy na okres dłuższy niż 4 miesiące.

Jeśli przebywamy w Holandii dłużej niż 4 miesiące, podlegamy obowiązkowi meldunkowemu. Oznacza to oczywiście, że musimy się zameldować pod konkretnym adresem. Wówczas udajemy się do właściwego urzędu gminy ze względu na adres zamieszkania, aby się zameldować. Jeśli jest to nasz pierwszy meldunek na terenie Holandii, automatycznie zostajemy wpisani do ewidencji ludności – BRP i otrzymujemy numer BSN. Najpierw warto odwiedzić stronę internetową właściwej gminy, aby dowiedzieć się jakie sa procedury i w jaki sposób umówić wizytę.

UWAGA: Aby się zameldować musimy posiadać ważny dokument tożsamości oraz jeden dokument potwierdzający prawo do zamieszkania pod danym adresem. Takimi dokumentami są:
– umowa najmu
– akt własności
– oświadczenie właściciela lokalu
Kiedy się meldujemy, równocześnie zobowiązujemy się do płacenia podatków z tytułu utrzymania systemu gospodarki wodnej czyli waterschapsbelastingen.

Pamiętajmy, że jeśli się przeprowadzamy, musimy jak najszybciej zgłosić ten fakt do gminy nowego miejsca zamieszkania. Możemy to zrobić na 4 tygodnie przed przeprowadzką i maksymalnie do 5 dni po przeprowadzce. Jeśli przekroczymy ten termin, wówczas data zgłoszenia zostaje uznana za datę przeprowadzki. Jeśli nie zgłosimy faktu przeprowadzki, wówczas możemy otrzymać mandat w wysokości maksymalnie €325. Nie ma potrzeby wymeldowywania się w starej gminie. Następuje to automatycznie.

Jeśli przyjechaliście do pracy przez biuro pracy tymczasowej i za ich pośrednictwem otrzymaliście numer BSN, ale przebywacie na terenie Holandii dłużej niż 4 miesiące, upewnijcie się, że jesteście zameldowani. Biura pracy często nie dopełniają tego obowiązku. Jeśli nie jesteście zameldowani, a biuro nie chce dać wam zgody na meldunek, możecie zgłosić ten fakt w gminie.

Numer BSN dla partnera w Polsce.

Może zdarzyć się tak, że nasz partner, który pozostał w Polsce, aby uzyskać dofinansowanie „toeslag”, również będzie potrzebować numeru BSN. Numer ten może on uzyskać na dwa sposoby:
– zgłosić się do jednego z 19 urzędów gminy, gdzie może otrzymać numer BSN jako nierezydent,
– wypełnić wniosek „verzoek burgerservicenummer voor toeslagpartner buitenland”. Wniosek jest dosyć prosty. W pierwszej części wpisujemy swoje nazwisko i pierwsze litery imion, nr BSN, datę urodzenia, adres i numer telefonu. Druga część dotyczy partnera. Wpisujemy jego/jej nazwisko i pierwsze litery imion, datę urodzenia, adres oraz datę od której jesteśmy razem w relacji. W trzeciej części podajemy datę wypełnienia wniosku, podpis nasz i naszego partnera.

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu, z którego wynika, ze jesteśmy ze swoim partnerem w stałej relacji. Mogą to być:

  • akt ślubu,
  • jeśli jesteśmy zarejestrowanymi partnerami – akt partnerstwa,
  • jeśli mieszkamy razem – utworzona przez notariusza umowa o wspólnym mieszkaniu.

Oprócz tego dołączamy kopię ważnego paszportu lub dowodu osobistego partnera, oraz wydane przez gminę dla partnera zaświadczenie o miejscu zamieszkania. Nie może być ono starsze niż 6 miesięcy. Jeśli oboje mieszkamy poza Holandią, z zaświadczenie musi wynikać, że mieszkamy pod tym samym adresem.

Wniosek można wypełnić na komputerze, wydrukować i przesłać wraz z załącznikami na adres podany na wniosku. Jeśli nasza wersja Adobe Reader nie pozwala na wypełnienie wniosku na komputerze, wówczas możemy poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy zapisać formularz, po czym go wydrukować i wypełnić ręcznie.

W ten sposób nie możemy jednak wnioskować o BSN dla dziecka mieszkającego za granicą. BSN dla dziecka jest przyznawany automatycznie po złożeniu do SVB wniosku o zasiłek rodzinny „kinderbijslag”. Możemy to zrobić za pośrednictwem strony internetowej SVB, ale w tym celu musimy posiadać DigiD. jeśli nie posiadamy DigiD, musimy skontaktować się z SVB. Najlepiej telefonicznie.

Anna
Wstań, idź i zrób, a będzie zrobione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *