jak uzyskać kinderopvangtoeslag

UWAGA: Wpis dotyczy roku 2020 i może zawierać nieaktualne informacje!!!

Kinderopvangtoeslag jest to dofinansowanie do kosztów poniesionych z tytułu opieki nad dzieckiem. Mamy do niego prawo, jeśli żadne z rodziców lub opiekunów prawnych nie jest w stanie zagwarantować dziecku opieki w pełnym wymiarze godzin, bo na przykład oboje muszą pracować.

W związku z tą pracą muszą korzystać z płatnej opieki zewnętrznej, której koszty są dosyć wysokie. Dlatego państwo, widząc w tym oczywiście swój interes, współfinansuje ten koszt w znacznej mierze. Chodzi o to, aby rodzice nie porzucali pracy na rzecz opieki nad dzieckiem.

Komu należy się kinderopvangtoeslag?

kinderopvangtoeslag

O dodatek ten możesz wnioskować jeśli Ty i twój partner:

– pracujecie, przy czym nie musi to być stała praca; możesz prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, pracować jako artysta, freelancer lub współprowadzić firmę wraz z partnerem; lub/i

– uczycie się w szkole zarejestrowanej przez Ministerstwo Oświaty, Kultury i Nauki; lub/i

– jesteście na drodze powrotu do pracy np. za pośrednictwem UWV lub podlegacie procesowi reintegracji w swoim zakładzie pracy.

Jeżeli ty lub twój partner nie spełniacie żadnego z powyższych warunków, wówczas oznacza to, że możecie zajmować się dzieckiem w pełnym wymiarze godzin i nie otrzymacie dofinansowania.

Jeśli tracimy pracę w trakcie pobierania dodatku, w związku z czym tracimy prawo do kinderopvangtoeslag, to spokojnie, mamy jeszcze prawo do 3 miesięcy jego otrzymywania. Kiedy ten okres minie, ale my posiadamy niewykorzystane godziny, o czym będzie mowa poniżej, możemy przedłużyć okres otrzymywania dodatku o te pozostałe, niewykorzystane godziny. 3 miesiące opóźnienia nie obowiązują w przypadku zakończenia edukacji. Fakt o stracie prawa do otrzymywania kinderopvangtoeslag należy zgłosić na miesiąc wcześniej, aby uniknąć zwracania nadwyżki dodatku.

I jakie warunki należy spełniać

Dofinansowanie możecie uzyskać tylko wówczas, jeśli opiekę nad waszym dzieckiem sprawuje placówka, która jest zarejestrowana w Landelijk Register Kinderopvang i co za tym idzie, posiada numer LRK (LRK-nummer). Może to być żłobek, przedszkole, opieka pozaszkolna, lub zarejestrowana opiekunka. Jeśli twoje dziecko korzysta z usług placówki lub opiekunki w innym kraju, wówczas dana placówka/opiekunka musi być zarejestrowana w odpowiednim rejestrze w danym kraju.

Chodzi oczywiście o opiekę odpłatną. Nie możemy uzyskać dodatku, kiedy nasze dziecko chodzi do szkoły, ponieważ szkoła w Holandii jest darmowa. Jeśli jednak musimy zagwarantować opiekę poza godzinami szkolnymi i ponosimy z tego tytułu koszty, wówczas możemy wnioskować o kinderopvangtoeslag.

Oczywiście dziecko musi mieszkać razem z nami, a my musimy łożyć na jego wychowanie.

Od czego zależy wysokość kinderopvangtoeslag?

Dodatek ten jest wyliczany na podstawie 3 czynników:

 1. Naszego czasu pracy – na tej podstawie jest obliczane ile godzin płatnej opieki może zostać pokrytych przez kinderopvangtoeslag,
 2. Stawki godzinowej placówki świadczącej opiekę – na tej podstawie jest ustalana stawka godzinowa dofinansowania,
 3. Naszych zarobków – na tej podstawie jest wyliczane jaki odsetek poniesionych kosztów zostanie pokryty przez kinderopvangtoeslag.

Ile godzin zostanie pokrytych przez kinderopvangtoeslag?

kinderopvangtoeslag

Liczba godzin, na którą możemy uzyskać dofinansowanie jest zależna od liczby godzin pracy/nauki rodzica/opiekuna, który pracuje najmniej. Jeśli ty pracujesz krócej niż twój partner, a twoje dziecko korzysta z opieki dziennej, wówczas możesz uzyskać dofinansowanie do 140% swoich godzin pracy. Natomiast jeśli twoje dziecko korzysta z opieki pozaszkolnej, wówczas możesz uzyskać dofinansowanie do 70% swoich godzin pracy. Jeśli jednak to twój partner pracuje krócej od ciebie, wówczas jego czas pracy jest brany pod uwagę. Nadwyżka godzin dofinansowania nad godziny pracy w przypadku opieki dziennej jest spowodowana tym, że Państwo uwzględnia czas bezpłatnych przerw w pracy i czas potrzebny na dojazd do i z pracy.

Jeśli pracujesz, ale otrzymujesz również zasiłek socjalny, wówczas dofinansowanie możesz otrzymać na 100% swoich godzin pracy.

Ale do tego dochodzą jeszcze dwie ważne zasady.

Dofinansowanie możemy dostać do maksymalnie 230-stu godzin na miesiąc i nie można uzyskać go na więcej godzin niż tyle, na ile mamy podpisaną umowę (umowy) z placówką świadczącą opiekę, czyli z ilu godzin płatnej opieki nasze dziecko w rzeczywistości korzysta.

Jeśli nasze dziecko chodzi do przedszkola, a później jeszcze do opiekunki, może zdarzyć się tak, że liczba godzin miesięcznych przekracza 230. Wówczas w pierwszej kolejności otrzymujemy dofinansowanie do przedszkola, a w drugiej do opiekunki, aż do osiągnięcia limitu 230 godzin.

Bardzo często się zdarza, że nie wykorzystuje się wszystkich przysługujących nam godzin. Taka sytuacja może mieć miejsce, kiedy pracujesz w pobliżu, dziecko odbierasz z przedszkola zaraz po pracy i nie ma potrzeby, aby zostawało ono dłużej pod opieką placówki lub niańki. Wówczas nie wykorzystujesz 140% godzin, które Ci przysługują, tylko na przykład 120% twoich godzin pracy. Wówczas pozostałe niewykorzystane godziny możemy „zużyć” w późniejszym czasie, ale musi to nastąpić w tym samym roku kalendarzowym.

Na przykład:

Pracujesz 160 godzin miesięcznie. Twoje dziecko chodzi do żłobka. Masz prawo do 224 godzin dofinansowania na miesiąc.

160 x 140% = 224

Wykorzystujesz 180 godzin miesięcznie.

224 – 180 = 44 niewykorzystane godziny / miesiąc

Jest koniec sierpnia. ( od stycznia do sierpnia = 8 miesięcy )

8 miesięcy x 44 niewykorzystane godziny = 352 godziny

W okresie od września do końca roku możesz wykorzystać przysługujące Ci 224 godziny miesięcznie plus 352 godziny niewykorzystane w poprzednich miesiącach. Godziny nie przechodzą na następny rok.

Z niewykorzystanych godzin można zrobić użytek również w momencie, kiedy tracimy prawo do kinderopvangtoeslag. Przykład:

Powiedzmy, że z końcem września kończysz szkołę i nie podejmujesz pracy. Miesięcznie wykorzystywałeś/wykorzystywałaś 200 z przysługujących Ci 230 godzin dofinansowania. Mimo że od października nie spełniasz warunków aby otrzymywać dodatek, ciągle możesz wykorzystać pozostałe 270 godzin (30 niewykorzystanych godzin x 9 miesięcy). Musisz jednak wykorzystać te godziny przed końcem roku.

Stawka godzinowa dofinansowania

Wiemy już jak Belastingdienst oblicza ilość godzin, za które możemy otrzymać dofinansowanie. Ile jednak dofinansowania otrzymamy za każdą godzinę?

Godzinowa stawka dofinansowania jest równa stawce, którą płacimy za opiekę, ale tylko do wysokości pewnego progu.

Maksymalna stawka godzinowa podlegająca dofinansowaniu na rok 2020 wynosi:

Rodzaj placówkiRodzaj opiekiStawka maksymalna
przedszkole/żłobekopieka dzienna€ 8,17
przedszkole/żłobekopieka pozaszkolna (BSO)€ 7,02
opiekunkaopieka dzienna€ 6,27
opiekunkaopieka pozaszkolna (BSO)€ 6,27

Kwota powyżej progu z tabeli nie podlega dofinansowaniu i musimy ją w całości pokryć sami. Na przykład:

Za opiekę dzienną w żłobku płacimy €7,25. Wówczas od całej tej kwoty obliczane jest dofinansowanie.

Ze żłobka odbiera dziecko opiekunka, która jeszcze przez kilka godzin się nim zajmuje. Koszt opiekunki to €6,50 za godzinę. Dodatek jest wyliczany na podstawie kwoty €6,27. € 0,23, które nie podlegają dofinansowaniu, musimy zapłacić sami.

Jaką część kosztów pokryje kinderopvangtoeslag, a ile musimy zapłacić sami?

kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag pokrywa tylko część kosztów opieki. Jaka jest to część, Belastingdienst oblicza na podstawie naszego wspólnego rocznego dochodu (wyliczonego przez Belastingdienst po złożeniu zeznania podatkowego). Jednak dofinansowanie można otrzymać nawet na kwotę do 96% kosztów opieki. Resztę musimy pokryć z własnej kieszeni.

Podsumowując, wygląda to tak, że belastingdienst najpierw wylicza ile godzin nam przysługuje, bierze pod uwagę stawkę godzinową, a na podstawie otrzymanej kwoty dopiero wylicza, jaki jej odsetek zostanie przez nich pokryty.

Tabelę z przedziałami dochodów i odpowiadającymi im przedziałami wysokości dofinansowania znajdziecie na stronie Rijksoverheid.

Jeśli posiadamy więcej dzieci, wówczas pierwsze dziecko otrzymuje najniższą stawkę dofinansowania. Pierwsze dziecko nie oznacza jednak najstarszego dziecka. Pierwszym dzieckiem w tym wypadku jest dziecko, które wykorzystuje więcej godzin płatnej opieki, lub to, którego opieka jest droższa. Jeśli wszystkie dzieci wykorzystują taką samą liczbę godzin opieki o takim samym koszcie, wówczas to belastingdienst decyduje które dziecko jest „pierwsze”.

Spokojnie, nie łam sobie głowy

kinderoopvangtoeslag

Tak naprawdę, nie musisz tego wszystkiego ogarniać, ani nawet rozumieć. Warto jednak wiedzieć mniej więcej o co chodzi, znać wymagania, które musisz spełniać i wiedzieć co Ci się należy.

Aby jednak dowiedzieć się, czy kinderopvangtoeslag w ogóle nam przysługuje, a jeśli tak to w jakiej wysokości, wcale nie musimy dokonywać skomplikowanych działań matematycznych, ani łamać sobie głowy.

Belastingdienst przygotowało wspaniałe narzędzie, które umożliwia nam wykonanie próbnego wyliczenia wysokości dodatków ” toeslagen” bez żadnych zobowiązań czy konsekwencji. Również złożenie wniosku jest niezwykle proste. Oczywiście jednak musimy posiadać DigiD.

Chcę dokładnie, krok po kroku opisać jak korzystać z tego urządzenia i jak samemu złożyć wniosek. Dlatego też poświęcę dla tej kwestii osobny wpis:

Toeslagen – wyliczenie próbne i składanie wniosku.

Jeśli macie jakieś pytania, lub potrzebujecie porady, napiszcie w komentarzu. Postaram się pomóc 😊

Anna
Wstań, idź i zrób, a będzie zrobione.

16 thoughts on “Kinderopvangtoeslag – Dopłata do przedszkola – załatw to sam

 1. Witam! Dziecko we wrześniu w przyszłym roku skończy 4 lata. Mogę, lecz nie muszę posyłać go jeszcze do szkoły. Jeśli zdecyduje, że wyśle go do szkoły w wieku 5 lat, a na ten rok zostanie jeszcze u niani (gastouder), to dofinansowanie z balastingu nadal mi przysługuje, czy należy się ono tylko dla dzieci poniżej 4 roku życia? Słyszałam już kilka opcji, każda inna i nie wiem na co się nastawiać. Zaznaczam że mam stałą pracę. Z góry dziękuję za pomoc!

  1. Cześć Asiu,

   Z tego co ja się orientuję, dziecko które ukończy 4 lata ma prawo do Kinderopvangtoeslag tylko jeśli korzysta z BSO, czyli z opieki pozaszkolnej. Jest to logiczne o tyle, że szkoła też jest możliwą darmową formą opieki nad dzieckiem. Państwo nie widzi więc powodu, dla którego miałoby ponosić koszty opieki nad dzieckiem, jeśli jest możliwa „darmowa” opieka (szkoła). Oczywiście nie musisz posyłać swojego dziecka do szkoły zanim skończy 5 lat, ale jest to twój wybór i wtedy sama musisz zadbać o opiekę nad nim.

   Możesz co prawda próbować dalej pobierać dofinansowanie, ale możliwe, że będziesz potem musiała zwracać pieniądze. Dofinansowanie nie jest zatrzymywane automatycznie, ponieważ na przykład dzieci, które kończą 4 lata w okresie wakacji letnich, mają prawo do korzystania z opieki dziennej, dopóki nie zacznie się szkoła. Może też być tak, że szkołą nie ma miejsca dla dziecka i jego przyjęcie przeciągnie się o miesiąc.

   Szczerze mówiąc, nie jestem tego na 100% pewna, że nie masz prawa do dofinansowania. Jeśli więc chcesz mieć 100% pewności skontaktuj się z Belastingdienstem. Ja znalazłam jednak informację, że dziecko po ukończeni 4 lat ma prawo do toeslag tylko jeśli korzysta z BSO.

   Decyzja co do nieposyłania dziecka do szkoły należy do Ciebie. Możliwe też, że na Twoją decyzję mają wpływ różnego rodzaju prywatne okoliczności. Jeśli jednak mogę wyrazić własne zdanie (jako matka, która przez to przechodziła), radziłabym rozważenie zapisania dziecka do szkoły. Nie tylko ze względów finansowych, ale przede wszystkim pozytywnego wpływu na rozwój dziecka. 1 i 2 grupa szkolna w Holandii to nadal przedszkole. Dziecko ma kontakt z innymi dziećmi, uczy się zachowań socjalnych takich jak na przykład zabawa w grupie, czy walka o swoje. Ponadto ma kontakt z językiem i uczy się go o wiele szybciej niż u niani gastouder (nawet jeśli i u niej ma kontakt z innymi dziećmi). Wiem też z doświadczenia, że w szkole dziecko ma zapewnione o wiele ciekawsze i bardziej kreatywne zabawy niż u niani.

   Proszę, żebyś nie zrozumiała mnie źle. Nie znam Twojej sytuacji, nie wiem dlaczego nie chcesz jeszcze posyłać dziecka do szkoły. Nie wiem jaka jest szkoła w Twojej okolicy. Na pewno masz powody, które Tobą kierują i oczywiście zdecydujesz najlepiej.

   pozdrawiam i życzę powodzenia 🙂

 2. Jak można uzyskać godziny gratis vve? Córka chodzi do żłobka, słyszałam o tych godzinach, że się należą gdy dziecko kończy 2 lata. Pytałam w żłobku, wysłali mnie do CBD, tam pytała to stwierdzili, że córka nie potrzebuje logopedy więc godzin darmowych nie ma. Jak to jest?

  1. Witaj Ela,

   Vve przysługuje dziecku po ukończeniu 2,5 roku. Rzeczywiście to Consultatiebureau decyduje, czy są wskazania, aby dziecko skorzystało z programu i wystawia skierowanie.
   Według zasady program Vve jest skierowany do dzieci, co do których istnieje ryzyko, że będą odstawać od innych dzieci jeśli chodzi o rozwój edukacyjny czy językowy. Dlatego zazwyczaj jest przyznawany dzieciom obcokrajowców. Inny język używany w domu jest zazwyczaj wskazaniem do skorzystania z Vve. Tak było również w przypadku mojego dziecka.

   Owszem, zazwyczaj dzieci obcokrajowców też korzystają z usług logopedy aby przyspieszyć naukę języka holenderskiego, co osobiście uważam za przydatne, ale chodzenie lub nie chodzenie do logopedy nie powinno być wytyczną co do przyznania godzin Vve. Zwłaszcza w przypadku 2 letniego dziecka, które dopiero zaczyna mówić. Trudno tu stwierdzić, czy logopeda jest potrzebny. A nawet nie wiem, czy można tak małe dziecko już zapisać do logopedy.

   Jednak jest jeszcze jedno ale. Każda gmina określa własne wytyczne co do przyznawania godzin Vve. Możliwe więc, że u Ciebie w gminie te godziny są przyznawane na innych zasadach.

   Moja rada: wejdź na stronę gminy i sprawdź na jakich zasadach są u Ciebie przyznawane godziny Vve. Jeśli potwierdzi się, że chodzenie do logopedy nie jest żadną wytyczną, to wydrukuj sobie to co znajdziesz na stronie gminy plus to, co jest napisane na tej stronie:

   https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorschoolse-en-vroegschoolse-educatie/vraag-en-antwoord/wat-is-voorschoolse-en-vroegschoolse-educatie-vve

   Idź z tym do consultatiebureau i, oczywiście kulturalnie, walcz o swoje 🙂
   Daj znać co udało Ci się załatwić.

   Pozdrawiam i życzę powodzenia 🙂

  1. Witaj Marcin,

   Nie musisz się rozliczać z toeslag. Belastingdienst sam wie ile dofinansowania otrzymałeś i sam Cię z niego rozliczy za lata poprzednie.
   Nie wlicza się ono do Twojego dochodu.

   Pozdrawiam 🙂

 3. Witam. Czy jeżeli ja pracuje tylko 3, 5h tyg mąż full time a moje dziecko chodzi do VVE na 10godz tygodni czy mogę się starać o kinderopvangtoeslag?

  1. Witaj Sylwia,

   Za VVE nie możesz starać się o dofinansowanie, ponieważ to nie ty opłacasz te godziny. Rozumiem jednak, że Twoje dziecko oprócz VVE korzysta z przedszkola w normalnym trybie. Za te godziny możesz starać się o toeslag. Dofinansowani jest liczone od Twoich godzin pracy, ponieważ Ty pracujesz mniej, niż Twój mąż. Skorzystaj z kalkulatora toeslag i wypełnij wyliczenie próbne. Dowiesz się czy należy Ci się toeslag i w jakiej wysokości:
   https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

   Pozdrawiam 🙂

 4. Witam, czy może orientują się Państwo czy w sytuacji gdy mieszkamy w Holandii, ja pracuję tutaj a mój mąż jest marynarzem i pracuje na umowę o pracę z Luxemburga możemy starać się o dofinansowanie?

 5. Zglosilam sie ponad miesiąc temu do uwv żeby pomogli mi w powrocie do pracy w tym samym czasie zapisałam dziecko do żłobka. Byłam pewna ze decyzja z uwv przyjdzie w tym czasie i dostanę dofinansowanie. Dofinansowanie przyszło bo corka zaczęła chodzić do żłobka od sierpnia jednak uvw dalej nie poinformowało mnie co dalej z moja reintegracja. Czy to prawda ze po roku chorobowego automatycznie mi ja przyznadza ? Czy będę musiała zwracać dodatek do żłobka ?

  1. Witaj,

   Przede wszystkim bardzo Cię przepraszam za tak późną odpowiedź. Niestety, z przyczyn niezależnych ode mnie, przez kila tygodni nie było mnie na blogu.

   Nie do końca znam Twoją sytuację. Rozumiem, że pobierasz zasiłek chorobowy. Kluczowe jest jednak, czy nadal jesteś zatrudniona u swojego pracodawcy, czy nie. Jeśli posiadasz pracodawcę, to masz prawo do dofinansowania, a reintegrację nadzoruje Twój arboarts.

   Jeśli Twój kontrakt wygasł i nie został przedłużony w trakcie choroby (lub ciąży), to jeszcze przez 3 miesiące od momentu jego wygaśnięcia masz prawo do pobierania kinderopvangtoeslag. Później nie przysługuje Ci dofinansowanie.

   Jeśli jesteś pod opieką UWV, to teoretycznie powinnaś mieć swojego opiekuna (re-integratiebegeleider), który regularnie się z Tobą kontaktuje. To z nim ustalasz wszystko. Na dokumentach, które otrzymujesz od UWV również powinny widnieć ewentualne dane kontaktowe. Możesz też zadzwonić pod numer: 088 898 92 94 i wyjaśnić sytuację.
   Możliwe jest też, że otrzymałaś wcześniej pismo od UWV, w którym informują o tym, że przekazują sprawę Twojej reintegracji do gminy i wyznaczają Twojego opiekuna.

   Po roku choroby reintegracja nie zostaje Ci przyznana automatycznie. UWV kontaktuje się z Tobą, robią wywiad i na tej podstawie zapada decyzja o ewentualnym przedłużeniu zasiłku lub rozpoczęciu procesu reintegracji. Tak czy inaczej, po roku na pewno ktoś się z Tobą skontaktuje.

   Jeśli pobierasz dofinansowanie, ale oficjalnie nie jesteś na drodze reintegracji, to najprawdopodobniej będziesz musiała je zwrócić. Dlatego polecam jak najszybciej skontaktować się z UWV i wyjaśnić sprawę. Kiedy będziesz już wiedzieć na czym stoisz, zgłoś zmiany w profilu Mijn Toeslagen, tak abyś później nie musiała zwracać bardzo dużej kwoty dofinansowania. Możesz też zaprzestać pobierania dofinansowania i później zawnioskować o nie ponownie.

   Mam nadzieję, że chociaż trochę Ci pomogłam i że rozwiążesz problem pomyślnie.
   Życzę powodzenia i pozdrawiam

 6. Jak udokumentować liczbę godzin pracy freelansera lub gdy ma się własną firmę. Planuje założyć własną działalność i zastanawiam się czy będę miała wtedy możliwość dofinansowania do przedszkola.

  1. Dzień dobry Anna,

   Gratuluję podjęcia decyzji o założeniu własnej działalności. Oczywiście taka forma wykonywania pracy zawodowej również daje prawo do pobierania dofinansowania kinderopvangtoeslag.
   Warunkiem jest to, że zarówno Ty jak i Twój partner wykonujecie pracę zarobkową i nie możecie w pełnym wymiarze godzin sprawować opieki nad dzieckiem. Musisz również zarejestrować swoją działalność w Kvk jako eenmanszaak lub BV.
   Problematyczne może być oszacowanie dochodu brutto. Belastingdienst radzi, żeby lepiej zawyżyć szacowany dochód brutto i w ten sposób uniknąć ewentualnego zwrotu tego dofinansowania. Jeśli okaże się, że w rzeczywistości zarobiłaś mniej niż było to szacowane, Belastingdienst wszystko wyrówna i otrzymasz należne pieniądze.

   Składając wniosek podajesz również liczbę godzin pracy opiekuna dziecka, który pracuje najmniej. Jeśli to Ty pracujesz mniej i prowadzisz własną działalność, sama musisz określić ile godzin pracujesz. Możesz to mniej więcej oszacować i wpisać we wniosku. Teoretycznie Belastingdienst może skontrolować godziny pracy, dlatego dobrze jest je sobie notować. Możesz to robić w zeszycie, kalendarzu, na komputerze lub przy użyciu aplikacji do notowania godzin pracy. W praktyce jednak takie kontrole nie zdarzają się często. Jeśli nie nadużywamy przysługujących nam praw i w grę wchodzą małe kwoty, Belastingdienst rzadko kiedy się interesuje.

   Może być tak, że w każdym miesiącu zmienia się liczba twoich godzin pracy. Teoretycznie wszelkie zmiany powinno się na bieżąco przekazywać do Belastingdienst. Nie trzeba jednak panikować i nie ma co być nadgorliwą w tej kwestii. Ja osobiście liczbę moich godzin pracy dostosowałam do czasu, który syn spędzał w przedszkolu. Ponadto dodatek przysługuje na więcej godzin (140%), niż nasze godziny pracy. Mamy więc spore pole manewru.

   Także spokojnie wypełnij sobie kalkulator próbnego wyliczenia Toeslag, co opisuję w poście: https://2normalne1ulgowy.pl/toeslag-wyliczenie-probne-i-skladanie-wniosku-zalatw-to-sam/.
   Próbne wyliczenie wypełniasz anonimowo i niezobowiązująco. Dowiesz się czy i ile dofinansowania Ci przysługuje. W razie dodatkowych pytań pisz śmiało.

   Pozdrawiam i życzę powodzenia,
   Anna

   1. Witam przepraszam że tak tutaj w odpowiedzi się wtrącam ,ale mam pytanie .Moje 2 corki chodzą do żłobka .Dostaje dofinansowanie z belasting 70%.Teraz jestem obecnie na zasiłku chorobowym bo czekam na operacje nogi i nie jestem w stanie pracować. Teraz w związku ze jestem na zasiłku belasting mi wstrzymał dodatek i do tego musze zwrócić co dostalam wczesniej .Dodam że dziewczyny dostały skierowanie do vve zeby chodziły do szkoły w pełnym wymiarze że względu na naukę języka.Pytanie gdzie mogę uzyskać pomoc w dofinansowaniu do żłobka?

    1. Cześć Monika,

     Czy twój kontrakt z pracodawcą nadal jest ważny? Jeśli jesteś zatrudniona, ale przebywasz na zasiłku chorobowym, należy Ci się kinderopvangtoeslag. Jeśli twój kontrakt wygasł, to po 3 miesiącach od dnia zakończenia kontraktu tracisz prawo do tego dofinansowania. Na rynku jest wielu doradców, którzy pomagają zawodowo w takich sprawach. Z pewnością uda Ci się znaleźć kogoś w internecie. Możesz też skontaktować się z Belastingdienst aby wyjaśnić tę sprawę.

     Życzę powodzenia i pozdrawiam 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *